Välj fasen av prosessen

Lagberedningsprocessen vid ett ministerium inleds utifrån ett initiativ till lagberedning, som kan bestå av till exempel följande

  • notering i regeringsprogrammet;
  • uttalande från riksdagen
  • medborgarsinitiativ
  • statens budgetförslag, då detta förutsätter lagändringar
  • inledningsfasen i beredningen av en EU-författning som förutsätter nationellt genomförande
  • avgörande av EU-domstolen eller tolkning av kommissionen
  • initiativ från en intressentgrupp eller en myndighet med verkställighetsansvar
  • ministerns eller ministeriets eget initiativ som baserar sig på till exempel insamlad information, undersökningar eller utredningar, eller påverkställighet av lagstiftning eller konsekvensbedömning.