Vanliga frågor

Var hittar jag information om beredningen av EU-författningar? Och även om ikraftsättande av internationella fördrag?

Anvisningar om beredningen av EU-författningar finns på statsrådets intranät Senaattori (på finska). Anvisningar om ikraftsättande av internationella fördrag finns på utrikesministeriets webbplats.

Måste tjänstemännen följa processhandboken?

Nej, handboken är inte bindande för ministerierna. Handboken innehåller länkar till bestämmelser och föreskrifter som måste iakttas i lagberedningen.

Består lagberedningen verkligen av så här många faser?

Ja och nej. Lagberedningsprojektets längd och mängden arbete som krävs varierar beroende på ärendets omfattning och betydelse. Processhandboken är en modell över arbetsfaserna i ett omfattande lagberedningsprojekt. I fråga om små eller tekniska lagändringar omfattar arbetsprocessen inte alla de beredningsfaser som anges i handboken.

Respons

Har du frågor om processhandboken? Vill du ge kommentarer eller förslag till ändringar?
Kontakta oss gärna på parempisaantely@om.fi