Valitse prosessin vaihe

Lainvalmisteluprosessi ministeriössä käynnistyy lainvalmistelua koskevasta aloitteesta, joka voi olla esim.

  • hallitusohjelman kirjaus;
  • eduskunnan lausuma;
  • kansalaisaloite
  • valtion talousarvioehdotus, joka edellyttää muutoksia lakeihin
  • kansallista täytäntöönpanoa edellyttävän EU-säädöksen valmistelun alkaminen
  • EU-tuomioistuimen ratkaisu tai komission tulkinta
  • sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen aloite; tai
  • ministerin tai ministeriön oma aloite esim. kerätyn tiedon, tutkimusten tai selvitysten taikka lainsäädännön täytäntöönpanon tai vaikutusten seurannan pohjalta.