Usein kysyttyä

Mistä saan tietoa EU-säädöksten valmistelussa? Entä kansainvälisten sopimusten voimaansaattamisesta?

EU-säädösten valmiste­lusta on ohjeet valtio­neuvoston sisäisessä ver­kossa Senaattorissa. Kansainvälisten sopi­musten voimaan­saattamista koskevat ohjeet ovat ulkoasian­ministeriön verkko­sivuilla.

Onko virkamiesten pakko noudattaa prosessiopasta?

Ei, opas ei ole ministeriöitä sitova. Oppaassa on linkit säännöksiin ja määräyksiin, joita lainvalmistelussa on noudatettava.

Onko lainvalmistelussa todella näin monta vaihetta?

On ja ei ole. Lainvalmistelun kestoaika ja työmäärä vaihtelevat asian laajuuden ja merkittävyyden mukaan. Prosessiopas on malli laajan lainvalmisteluhankkeen etenemisestä. Pienissä tai teknisissä lainmuutoksissa ei käydä läpi kaikkia oppaassa esitettyjä valmisteluvaiheita.

Palaute

Onko sinulla kysyttävää prosessioppaasta? Haluat­ko kommentoida tai ehdottaa muutoksia? Yhteydenotot parempisaantely.om@gov.fi