Valitse prosessin vaihe

2.7 Arvio tietopohjan riittävyydestä

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyden. Virkamiesjohto päättää, voidaanko valmistelussa edetä sisältöä koskeviin ratkaisuihin. Ministeriä informoidaan tarvittaessa. Päätöksenteon vaihtoehdot:

  • valmistellaan ehdotukset hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) sisällön linjauksista;
  • palataan vaiheisiin 2.2.-2.5.; tai
  • valmistelua ei jatketa (ei mahdollinen vaihtoehto, jos poliittisesti on sovittu hankkeen eteenpäin viemisestä).