Valitse prosessin vaihe

Valtioneuvoston istuntoyksikkö laatii pöytäkirjat valtioneuvoston yleisistunnosta ja tasavallan presidentin esittelystä.