Valitse prosessin vaihe

Valmistelutiimi lähettää PTJ:llä lain julkaistavaksi. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä. Jos lailla pannaan täytäntöön EU-säädöksiä, valmistelutiimi tekee komissiolle EU-säädöksissä edellytetyt ilmoitukset täytäntöönpanosta.