Valitse prosessin vaihe

7.1 Eduskunnan vastauksen käsittely

Eduskunnan hyväksymä laki esitellään tasavallan presidentin vahvistettavaksi kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta vahvistettavaksi. Jos eduskunta on päättänyt lain voimaantulopäivän, laki vahvistetaan ja julkaistaan ennen voimaantulopäivää.

Valmistelutiimi huolehtii lakitekstin taittamisesta PTJ-asiakirjapohjalla. Valmistelutiimi  varmistaa valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyjen päivämäärät ja ministerin läsnäolon. Valmistelutiimi lähettää kopion eduskunnan vastauksesta oikeuskanslerinvirastoon.

Valmistelutiimi valmistelee ehdotuksen lain voimaantulopäivästä, jos eduskunta on jättänyt voimaantulopäivän lakitekstissä avoimeksi. Valmistelutiimi valmistelee myös esittelylistaan ehdotuksen eduskunnan lausumien kirjaamisesta valtioneuvoston pöytäkirjaan. Lisäksi valmistelutiimi selvittää eduskunnan vastauksen vaikutuksen lain nojalla annettaviin asetuksiin.

Jos etukäteen on tiedossa, että tasavallan presidentti ei vahvista eduskunnan hyväksymää lakia, valmistellaan ehdotus hallituksen kirjelmäksi lain vahvistamatta jättämisestä.

Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin] työstä koko toiminnon ajan.