Valitse prosessin vaihe

Jos vastineessa puolletaan sisällöllisiä muutoksia hallituksen esitykseen, ministeri päättää vastineen hyväksymisestä. Muissa tapauksissa virkamiesjohto päättää vastineen hyväksymisestä.