Valitse prosessin vaihe

Eduskuntaa päättää hallituksen esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Eduskunta voi liittää päätöksensä lausumia esim. lain täytäntöönpanosta ja seurannasta tai uuden lainsäädännön valmistelusta.