Valitse prosessin vaihe

5.3 Raha-asiainvaliokunnan käsittely

Raha-asiainvaliokunta käsittelee taloudellisesti tai muuten merkittävät hallituksen esitykset ennen valtioneuvoston yleisistuntoa. Valiokunta voi päättää:

  • puoltaa esitystä;
  • puoltaa esitystä muutettuna; tai
  • jättää asian pöydälle.

Ministeri, jonka toimialaan hallituksen esitys kuuluu, voi poistaa esittelylistan käsittelystä.

Valtiovarainministeriö laatii pöytäkirjan raha-asiainvaliokunnan käsittelystä.