Valitse prosessin vaihe

5.1 Esittelylistojen tarkastaminen

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja valtiovarainministeriö sekä ministerien erityisavustajat käyvät läpi esittelylistat. Esittelijä vastaa esille nouseviin kysymyksiin. Tarkastus voi johtaa esittelylistan tekniseen korjaamiseen, sisällön muuttamiseen tai listan poistamiseen. Myös ministeri voi antaa esittelijälle toimeksiannon listan sisällön muuttamiseen tai listan poistamiseen.