Valitse prosessin vaihe

4.10 Laintarkastuksen muutosten tekeminen

Valmistelutiimi käy läpi laintarkastuksessa tehdyt korjausehdotukset ja tekee niiden edellyttämät muutokset suomen- ja ruotsinkielisen hallituksen esityksen tekstiin.