Valitse prosessin vaihe

3.8 Päätös valmistelun jatkamisesta

Ministeriä informoidaan palautteesta ja hän päättää, millä tavoin valmistelun jatkamista käsitellään. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä sen käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Käsittelyn tuloksena:

  • päätetään etenemisestä valmistelussa;
  • palataan vaiheeseen 2A tai 2B.; tai
  • valmistelua ei jatketa

Päätöksenteon yhteydessä ratkaistaan, miten lain täytäntöönpanoon varaudutaan valtiotalouden kehyksissä ja talousarviossa, ellei tätä ole ratkaistu jo aiemmin. Lisäksi varmistetaan, että kuntien palveluja koskeva esitys on otettu huomioon peruspalveluohjelmassa ja peruspalvelubudjetissa.