Valitse prosessin vaihe

Sidosryhmät toimittavat lausuntonsa ministeriölle.

Virkamiesjohto toimii kuulemistilaisuuden puheenjohtajana. Kuulemistilaisuudessa sidosryhmät saavat tietoa valmisteltavasta laista, esittävät vapaamuotoisesti mielipiteitä ja keskustelevat ministeriön edustajien ja toisten sidosryhmien kanssa.