Valitse prosessin vaihe

Valmisteluelin kuulee säädösluonnoksista sekä niiden täytäntöönpanosta ja vaikutusten seurannasta sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.