Valitse prosessin vaihe

Valmisteluelin käsittelee sisällön linjauksia. Käsittelyn tuloksena:

  • päätetään etenemisestä hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) pääkysymyksissä; tai
  • palataan vaiheisiin 2.1.-2.6.

Valmistelutiimi kirjoittaa sisällön linjausten perusteella lakiehdotuksen ja sen perustelut hallituksen esityksen (HE) muotoon. Valmistelu voi eri kohtien tai kysymysten osalta edetä eri aikataulussa vaiheissa 2.2.-2.8. Vaikutusten arviointia täydennetään sen mukaan kuin ratkaisujen yksityiskohtia täsmennetään ja tiivistelmä siitä kirjoitetaan HE-luonnoksen perusteluihin. Lisäksi laaditaan luonnokset ehdotettavan lain nojalla annettaviksi asetuksiksi ja suunnitelma täytäntöönpanosta ja seurannasta. HE- ja asetusluonnokset sekä täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmat käsitellään valmisteluelimessä.

Lakitekstin termien ja nimien luettelo selityksineen lähetetään tarvittaessa kääntäjille (ruotsi, saame) ja pyydetään palautetta käännettävyydestä.