Valitse prosessin vaihe

2.5 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi

Valmisteluelin täydentää ja syventää esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia. Valmistelussa esillä olevien pääkysymysten vaihtoehtoiset ratkaisut täsmennetään ja niiden vaikutukset arvioidaan koottua tietopohjaa ja teetettyjä selvityksiä käyttäen. Valmisteluelimen puheenjohtaja informoi ministeriä ensin ratkaisuvaihtoehdoista ja sen jälkeen valmistuneista vaikutusten arvioinnista. Ministeri ottaa niihin kantaa harkintansa mukaan. Vaikutusten arviointi kirjataan valmisteluelimen loppuraporttiin. Vaihtoehtoisesti se voidaan julkaista erikseen ja siitä voidaan tiedottaa.