Valitse prosessin vaihe

2.5 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia. Valmistelussa esillä olevien pääkysymysten vaihtoehtoiset ratkaisut täsmennetään ja niiden vaikutukset arvioidaan koottua tietopohjaa ja teetettyjä selvityksiä käyttäen. Ministeriä informoidaan ensin ratkaisuvaihtoehdoista ja sen jälkeen valmistuneista vaikutusten arvioinnista. Vaikutusten arviointi kirjataan erilliseen asiakirjaan. Vaikutusten arviointi voidaan myös julkaista ja siitä voidaan tiedottaa.