Valitse prosessin vaihe

1.4 Päätös esivalmistelun käynnistämisestä

Virkamiesjohto tekee päätöksen esivalmistelun käynnistämisestä, nimeää valmistelutiimin henkilöt ja informoi ministeriä. Hallitusohjelman ulkopuolisessa, periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävässä asiassa ministeri kuitenkin tekee päätöksen. Päätöksenteon vaihtoehdot:

  • lainsäädäntöhanketta ryhdytään valmistelemaan;
  • palataan vaiheisiin 1.2.-1.3.;
  • lainsäädäntöhankkeen esivalmistelua ei jatketa; tai
  • jatketaan lainsäädäntöä korvaavien ohjauskeinojen valmistelua.

EU-säädösten osalta kansallisen lainsäädännön esivalmistelu aloitetaan heti, kun ehdotus kansallista täytäntöönpanoa edellyttäväksi EU-säädökseksi on tullut vireille.

Esivalmistelun käynnistämisestä viedään tiedot VAHVAan ja julkiset asiakirjat siirretään sieltä Hankeikkunaan.Hankeikkunassa täytetään muutkin hankkeen tiedot kuin VAHVAsta siirrettävät. Tämän jälkeen tehdään hankkeen julkaisu valtioneuvoston verkkosivuille (www.valtioneuvosto.fi/hankkeet). Hankkeen julkaisemisella tiedot siirtyvät verkkoon kansalaisten ja muiden kiinnostuneiden nähtäviksi.

Esivalmistelun käynnistämisestä voidaan tiedottaa myös erikseen.