Valitse prosessin vaihe

Valmistelija/valmistelutiimi selvittää lainvalmistelua koskevan aloitteen pohjalta:

  • mitä asiasta tiedetään;
  • miten asiaa on aiemmin käsitelty;
  • mitä ehdotuksia tai linjauksia asiasta on tehty;
  • mitä julkisuudessa ja mediassa ml. sosiaalinen media keskustellaan asiasta
  • mitä asiaan liittyvää lainsäädäntöä on voimassa; sekä
  • mitä lisäselvityksiä tarvittaisiin.

Valmistelija/valmistelutiimi selvittää vaihtoehtoisia tapoja edetä ongelman ratkaisemisessa tai tavoitteen saavuttamisessa. Selvitettäessä tunnistetaan erilaiset ohjauskeinot, myös sellaiset, jotka eivät kuulu lainsäädäntöön tai julkisen hallinnon toimialaan. Jos kyse on lainsäädäntöasiasta, tunnistetaan myös lainsäädäntöä täydentävät ohjauskeinot.