Valitse prosessin vaihe

7.8 Tasavallan presidentin päätös

Tasavallan presidentti päättää vahvistaa lain ja allekirjoittaa sen. Jos presidentti ei vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta tasavallan presidentin esittelyssä.

Lain vahvistamisesta tiedottaa yleensä ministeriö.