Valitse prosessin vaihe

7.7 Valtioneuvoston yleisistunnon päätös

Valtioneuvoston ratkaisuesitys tasavallan presidentille käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa yleensä päätöslista-asiana. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta. Yleisistunto päättää esittää lain vahvistamista tasavallan presidentille.