Valitse prosessin vaihe

7.5 Esittelylistojen tarkastaminen

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja ministerien erityisavustajat tarkastavat esittelylistat. Esittelijä vastaa tarkastuksessa esille nouseviin kysymyksiin. Esittelylistojen tarkastus voi johtaa listojen korjaamiseen tai poistamiseen.