Valitse prosessin vaihe

6.8 Osallistuminen vastinetta koskevaan neuvotteluun

Jos hallituksen esitys sisältää muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita, esittelijä ja tarvittaessa virkamiesjohto neuvottelevat vastineesta muiden ministeriöiden kanssa. Vastineesta neuvotellaan tarpeen mukaan myös ministeriön hallinnonalan virastojen kanssa.