Valitse prosessin vaihe

6.7 Vastineen laatiminen lausunnoista

Esittelijä/valmistelutiimi laatii valiokunnan pyynnöstä luonnoksen vastineeksi, joka sisältää ministeriön kannanotot valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esitettyihin lausuntoihin.