Valitse prosessin vaihe

6.6 Lisäselvitysten toimittaminen valiokunnalle

Valmistelutiimi toimittaa valiokunnan pyynnöstä lisäselvityksiä ja -tietoja koko käsittelyn ajan.