Valitse prosessin vaihe

Esittelijä esittelee hallituksen esityksen sitä käsittelevien valiokuntien kokouksissa. Ministeri ja virkamiesjohto voivat tarvittaessa osallistua kuulemisiin.