Valitse prosessin vaihe

6.4 Esittelijän muistion hyväksyminen

Virkamiesjohto hyväksyy esittelijän muistion. Ministeriä informoidaan.