Valitse prosessin vaihe

6.13 Osallistuminen muutosehdotusta koskevaan neuvotteluun

Jos valiokunnan valmistelemat muutokset koskevat muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita, esittelijä ja tarvittaessa virkamiesjohto neuvottelevat muutoksista muiden ministeriöiden kanssa. Muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan myös ministeriön hallinnonalan virastojen kanssa.