Valitse prosessin vaihe

6.11 Muutosehdotuksen valmistelu

Valmistelutiimi avustaa valiokuntaa lakitekstin muutosten ja niiden perustelujen valmistelussa.