Valitse prosessin vaihe

5.7 Listatiedotteen tekeminen ja pöytäkirjaus

Valtioneuvoston viestintäyksikkö tiedottaa valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä. Myös ministeriö voi tiedottaa päätöksistä. Esittelijä/valmistelutiimi osallistuu tiedottamisen valmisteluun.

Valtioneuvoston istuntoyksikkö laatii pöytäkirjan valtioneuvoston yleisistunnosta.