Valitse prosessin vaihe

5.6 Valtioneuvoston yleisistunnon päätös

Hallituksen esitys (HE) käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa päätöslista-asiana tai esittelijän läsnä ollessa nk. esittelymenettelyssä. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta. Yleisistunto voi päättää:

  • antaa HE:n eduskunnalle esittelylistan mukaisesti tai muutettuna;
  • lykätä asian käsittelyä, jos joku ministeri pyytää asiakirjat itselleen; tai
  • jättää asian pöydälle.

Ministeri, jonka toimialaan hallituksen esitys kuuluu, voi poistaa esittelylistan käsittelystä.

Valtioneuvoston yleisistunto päättää lain julkaisemisesta saamen kielellä sen vahvistamisen jälkeen.

Kun valtioneuvoston yleisistunto on päättänyt antaa hallituksen esityksen, valmistelutiimi toimittaa päätöksen mukaisen esityksen allekirjoitettavaksi. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.