Valitse prosessin vaihe

4.4 Jatkovalmistelun suunnittelu

Valmistelutiimi suunnittelee valmistelun loppuun saattamisen työvaiheet ja aikataulun sekä päivittää hankkeen työsuunnitelman. Aikataulusta informoidaan

  • VNHY:n ruotsin kielen yksikköä;
  • oikeusministeriön laintarkastusyksikköä; sekä
  • eduskunnan valiokuntia, joka tulevat käsittelemään hallituksen esityksen (HE:n).