Valitse prosessin vaihe

4.3 Päätös HE:n sisällöstä

Ministeriä informoidaan palautteesta ja neuvotteluista, ja hän päättää esityksen muuttamisen käsittelystä. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä sen käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Esityksen käsittelyn tuloksena:

  • päätetään esityksen lopullisesta sisällöstä;
  • palataan vaiheeseen 2A tai 2B.; tai
  • valmistelua ei jatketa.

Päätöksenteon yhteydessä varmistetaan, että esityksen muutoksiin varaudutaan valtiotalouden kehyksissä ja talousarviossa. Lisäksi varmistetaan, että kuntien palveluihin liittyvät muutokset on otettu huomioon peruspalveluohjelmassa ja peruspalvelubudjetissa. Kuntia koskevat hallituksen esitykset käsitellään päätöksenteon yhteydessä Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.