Valitse prosessin vaihe

4.11 Esityksen tekninen viimeistely

Valmistelutiimi huolehtii hallituksen esityksen (HE:n) tekstien taittamisesta RakAs-asiakirjapohjalla. Valmistelutiimi varmistaa valtioneuvoston yleisistunnon päivämäärän sekä ministerin läsnäolon.