Valitse prosessin vaihe

4.1 Palautteen anto lausujille / neuvottelu

Sidosryhmille kerrotaan esim. kirjallisesti tai keskustelutilaisuudessa, miten saadut kannanotot on käsitelty ja miten ne ovat vaikuttaneet hankkeeseen. Yksittäisten sidosryhmien kanssa voidaan myös neuvotella.

Valmistelutiimi vastaa palautteen antamisen sekä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksien järjestelyistä. Virkamiesjohto toimii tilaisuuksien puheenjohtajana. Ministeriä informoidaan.