Valitse prosessin vaihe

3.7 Lausuntopalautteen julkaiseminen

Lausuntokooste, lausuntotiivistelmä tai molemmat viedään VAHVAan ja julkaistaan valtioneuvoston yhteisessä hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Asiakirjat tai tieto niiden julkaisemisesta lähetetään tiedoksi lausuntojen antajille. Julkaisemisesta voidaan lisäksi tiedottaa muulla tavoin.