Valitse prosessin vaihe

3.4 Lausuntopyynnön lähettäminen

Valmistelutiimi lähettää virkamiesjohdon allekirjoittaman lausuntopyynnön ja kutsun mahdolliseen kuulemistilaisuuteen keskeisille sidosryhmille. Lausuntopyyntö viedään VAHVAan sekä julkaistaan ministeriön verkkosivuilla ja Hankeikkunassa. Lausuntomenettelystä voidaan tiedottaa myös muulla tavoin. Valmistelutiimi huolehtii kuulemistilaisuuden järjestelyistä.