Valitse prosessin vaihe

Valmistelutiimi laatii sidosryhmille osoitetun pyynnön antaa lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta (HE-luonnos) tai valmisteluelimen loppuraportista, johon sisältyy HE-luonnos. HE-luonnoksen lakiesityksistä laaditaan rinnakkaistekstit, jos niitä ei ole tehty jo aikaisemmin. Lausuntomenettelyyn liittyvä viestintä ja täydentävät kuulemistoimenpiteet, esim. kuulemistilaisuudet, suunnitellaan viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

HE-luonnos toimitetaan lausuntomenettelyn yhteydessä valtioneuvoston kansliaan lainsäädännön arviointineuvostolle.