Valitse prosessin vaihe

3.1 Päätös lausuntomenettelystä

Virkamiesjohto päättää kirjallisten lausuntojen pyytämisestä sidosryhmiltä sekä lausuntomenettelyn aikataulusta ja laajuudesta. Ministeriä informoidaan.