Valitse prosessin vaihe

2.7 Arvio tietopohjan riittävyydestä

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyden. Valmisteluelin päättää, voidaanko valmistelussa edetä sisältöä koskeviin ratkaisuihin. Päätöksenteon vaihtoehdot:

  • valmistellaan ehdotukset sisällön linjauksista; tai
  • palataan vaiheisiin 2.2.-2.6.