Valitse prosessin vaihe

2.12 Valmisteluelimen loppuraportin julkaiseminen

Valmistelutiimi viimeistelee valmisteluelimen ehdotuksen loppuraportin muotoon. Valmisteluelin luovuttaa loppuraportin ministeriölle. Ministeriö julkaisee loppuraportin ja tiedottaa siitä.