Valitse prosessin vaihe

2.10 HE-luonnoksen hyväksyminen valmisteluelimessä

Valmisteluelin päättää puheenjohtajan esityksestä hallituksen esitys (HE)- ja asetusluonnoksista sekä muista ehdotuksistaan, jotka sisältyvät valmisteluelimen loppuraporttiin. Valmisteluelimen jäsenet voivat liittää loppuraporttiin lausuman tai eriävän mielipiteen.