Valitse prosessin vaihe

2.8 Linjaukset HE-luonnoksen sisällöstä

Ministeriä informoidaan ja hän päättää, miten sisällön linjaukset käsitellään. Ministeri voi päättää linjauksista itse, viedä asian käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Linjausten käsittelyn tuloksena:

  • päätetään etenemisestä hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) pääkysymyksissä;
  • palataan vaiheisiin 2.1.-2.7.; tai
  • valmistelua ei jatketa.

Suunnitellaan lain täytäntöönpanon resursointia ja varmistetaan sen sisältyminen talousarvioon ja kehyspäätökseen.