Valitse prosessin vaihe

2.4 Hankintapäätös ulkopuolisista selvityksistä

Virkamiesjohto päättää ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankinnasta. Jos hankinta rahoitetaan ministeriön määrärahoista, päätetään myös rahoituksesta.