Valitse prosessin vaihe

2.11 HE-luonnoksen hyväksyminen

Ministeriä informoidaan hallituksen esityksen luonnoksesta (HE-luonnos) ja hän päättää luonnoksen käsittelystä. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä asian käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Esityksen käsittelyn tuloksena:

  • päätetään etenemisestä esityksen valmistelussa;
  • palataan vaiheisiin 2.1.-2.9.; tai
  • valmistelua ei jatketa.