Valitse prosessin vaihe

Esivalmistelun tulokset, esim. arviomuistio tai valmisteluelimen raportti julkaistaan ja siitä kuullaan sidosryhmiä. Osallistuminen ja vuorovaikutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Esivalmistelun aikana saatu palaute kootaan.