Valitse prosessin vaihe

1.1 Tavoitteen tai ongelman määrittäminen

Hallitus, ministeri tai virkamiesjohto päättää antaa toimeksiannon lainvalmistelua koskevan aloitteen käsittelystä. Toimeksiannon sisältönä on soveltuvin osin:

  • mikä on esillä oleva ongelma;
  • mikä on tavoitetila ja millaiset tavoitteet toteuttavat sitä; sekä
  • onko kyse selkeästi lainsäädäntöasiasta vai vaatiiko tämä erillistä pohdintaa

EU-säädösten osalta toimeksianto annetaan heti, kun on saatu tieto kansallista täytäntöönpanoa edellyttävän ehdotuksen mahdollisesta vireille tulosta.